Career opportunities

Wie zijn wij?

Het secretariaat biedt de EDPB analytische, administratieve en logistieke ondersteuning, waaronder communicatie, het opstellen van documenten en de organisatie van bijeenkomsten.

Wat bieden wij?

Wij bieden een vriendelijke werksfeer met weinig bureaucratie, veel autonomie en zeer afwisselend werk.

Wij hanteren een ambitieuze strategie voor gelijke kansen om u in staat te stellen uw volledige potentieel te ontwikkelen.

Ons ambitieuze beleid voor opleiding en ontwikkeling ondersteunt uw loopbaandoelstellingen en verbetert uw persoonlijke vaardigheden.

Het personeel van het secretariaat is in dienst van de EDPS. Als werknemer van een EU-instelling profiteert u van alle kansen voor loopbaanontwikkeling, werving, promotie, salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Hoe werven wij personeel?

The EDPS provides support and organises selections for the EDPB secretariat. If you are interested in working for the EDPB, please check the EDPS site for vacancies:  https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en

Alle werving van personeel geschiedt via specifieke kennisgevingen van vacatures voor de volgende functies:

Ambtenaren

Wanneer wij een vacature niet intern kunnen vervullen, publiceren wij de vacature op de interinstitutionele vacaturepagina die toegankelijk is via het intranet van alle Europese instellingen.

De vacature staat open voor ambtenaren van alle Europese instellingen. Wanneer kandidaten over de juiste kwalificaties beschikken, vindt een overplaatsing vanuit een andere instelling plaats.

Het personeel van het secretariaat valt onder het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie. En ontleent rechten aan hetzelfde mobiliteitsbeleid als personeel van de grotere EU-instellingen.

Dit betekent dat u uw functieniveau, salarisschaal, senioriteit en alle andere loopbaanonderdelen probleemloos kunt meenemen. U verliest dus geen rechten wanneer u voor ons komt werken.

Arbeidscontractanten

Wij nemen af en toe gegevensbeschermingsspecialisten en ander administratief personeel in dienst op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (“arbeidscontractanten”).

Wij rekruteren arbeidscontractanten uit een bestand van sollicitanten (bijgehouden in een database), na een selectieprocedure die bekendstaat onder de naam CAST, waarvan de organisatie in handen is van het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO).

Wij zullen echter ook open sollicitaties in overweging nemen naar de functies van bepaalde gegevensbeschermingsspecialisten,  deskundigen op andere gebieden of administratieve functies. Wilt u meer informatie? Of direct een open sollicitatie sturen? Dat kan allebei via recruitment@edps.europa.eu.  Vermeld bij uw sollicitatie dat u solliciteert naar een functie bij het secretariaat van het EDPB.

Nationale deskundigen

Nationale deskundigen worden soms voor bepaalde tijd bij het secretariaat gedetacheerd vanuit nationale overheidsdiensten in de EU.

Nationale deskundigen doen op EU-niveau waardevolle ervaring op en stellen ons in staat te profiteren van hun professionele vaardigheden en ervaring.

Wanneer er een vacature is voor een nationale deskundige, zetten wij deze vacature uit  bij de nationale privacytoezichthouders.

Wij nodigen ook nationale permanente vertegenwoordigingen bij de EU uit om ons te helpen geschikte kandidaten te vinden.

Let op: u kunt NIET rechtstreeks bij ons solliciteren voor de functie van nationaal deskundige. Dit kan alleen via uw werkgever, die tijdens uw detachering uw salaris doorbetaalt.

Neem voor meer informatie contact op met sne@edps.europa.eu.

Tijdelijk personeel

Wij nemen af en toe tijdelijk personeel in dienst voor maximaal een half jaar. Wij doen dit via uitzendbureaus.

Traineeships

Wij hebben een traineeshipprogramma van vijf maanden voor net-afgestudeerde academici. Tijdens zo’n traineeship krijgen zij de kans hun studiekennis toe te passen en praktijkervaring op te doen.

Wij bieden dit programma twee keer per jaar aan. Het gaat van start in oktober en maart en biedt gewoonlijk plaats aan twee trainees tegelijk.

How to apply?
Apply via the VBB website https://ec.europa.eu/stages/how-to-apply/who-can-apply_en
During your application process you will be able to indicate your 1st choice of place of employment. As the VBB is a European Commission tool, please make sure that you indicate the EDPS as 1st choice and please precise within your application that you have a preference to work for the EDPB Secretariat.

Onder bepaalde, strikte voorwaarden nemen wij ook universitaire studenten en promovendi aan voor een kortdurend, onbetaald traineeship. Neem voor meer informatie contact op met stage@edps.europa.eu.