Career opportunities

Ποιοι είμαστε

Η Γραμματεία παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης και διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη στο ΕΣΠΔ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της επικοινωνίας, της κατάρτισης εγγράφων και της διοργάνωσης συνεδριάσεων.

Τι προσφέρουμε

Προσφέρουμε ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον, με περιορισμένη γραφειοκρατία, αυξημένη αυτονομία και μεγάλη πολυμορφία καθηκόντων.

Εφαρμόζουμε μια φιλόδοξη στρατηγική ίσων ευκαιριών με σκοπό να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητές σας.

Η φιλόδοξη πολιτική μας όσον αφορά τη Μάθηση και την Ανάπτυξη σάς παρέχει στήριξη για την επίτευξη των στόχων επαγγελματικής εξέλιξης που έχετε θέσει και για τη βελτίωση των προσωπικών σας δεξιοτήτων.

Το προσωπικό της Γραμματείας υπάγεται στον ΕΕΠΔ. Ως υπάλληλος θεσμικού οργάνου της ΕΕ, μπορείτε να επωφεληθείτε από όλες τις ευκαιρίες που σας παρέχονται όσον αφορά τη σταδιοδρομία, τις προσλήψεις, τις προαγωγές, τις αποδοχές και τις παροχές, όπως παρατίθενται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.

Διαδικασία προσλήψεων

The EDPS provides support and organises selections for the EDPB secretariat. If you are interested in working for the EDPB, please check the EDPS site for vacancies:  https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en

Όλες οι προσλήψεις πραγματοποιούνται μέσω συγκεκριμένων προκηρύξεων κενής θέσης για τους παρακάτω ρόλους:

Μόνιμοι υπάλληλοι

Εάν μια κενή θέση δεν καλυφθεί εσωτερικά, δημοσιεύεται προκήρυξη κενής θέσης στη διοργανική σελίδα προκηρύξεων κενών θέσεων εργασίας, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του ενδοδικτύου όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Η κενή θέση είναι ανοιχτή σε υπαλλήλους από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Εάν οι υποψήφιοι διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα, πραγματοποιείται διοργανική μετάθεση.

Δεδομένου ότι το προσωπικό της Γραμματείας καλύπτεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και επωφελείται από την ίδια πολιτική κινητικότητας που ισχύει για τα μεγαλύτερα θεσμικά όργανα της ΕΕ, μπορείτε να μεταφέρετε τον βαθμό, το κλιμάκιο, την αρχαιότητα και όλα τα λοιπά στοιχεία της σταδιοδρομίας σας απρόσκοπτα: δεν χάνετε κανένα από τα δικαιώματά σας αν αποφασίσετε να εργαστείτε για εμάς.

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Το ΕΣΠΔ προσλαμβάνει περιστασιακά ειδικούς στον τομέα της προστασίας δεδομένων καθώς και λοιπό διοικητικό προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου («συμβασιούχοι υπάλληλοι»).

Προσλαμβάνουμε συμβασιούχους υπαλλήλους από κατάλογο υποψηφίων (που τηρείται σε βάση δεδομένων), κατόπιν διεξαγωγής διαδικασίας επιλογής γνωστής ως CAST, η οποία διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Ωστόσο, λαμβάνουμε υπόψη αυθόρμητες υποψηφιότητες για ορισμένες θέσεις που αφορούν ειδικούς στον τομέα της προστασίας δεδομένων, εμπειρογνώμονες σε άλλους τομείς, ή για διοικητικές θέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες ή εάν θέλετε να υποβάλετε αυθόρμητη αίτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση recruitment@edps.europa.eu. Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλείσθε να αναφέρετε ότι υποβάλετε αίτηση για θέση στη Γραμματεία ΕΣΠΔ.

Εθνικοί εμπειρογνώμονες

Ορισμένες φορές, εθνικοί εμπειρογνώμονες από το προσωπικό των εθνικών δημόσιων φορέων των κρατών μελών της ΕΕ μετατίθενται με απόσπαση στη Γραμματεία για καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες αποκτούν πολύτιμη πείρα σε επίπεδο ΕΕ και μας παρέχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τις επαγγελματικές δεξιότητες και τις εμπειρίες τους.

Όταν προκύπτει ανάγκη για αποσπασμένο εθνικό εμπειρογνώμονα, επικοινωνούμε με τις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων αποστέλλοντας πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων.

Καλούμε επίσης τις εθνικές μόνιμες αντιπροσωπείες στην ΕΕ να μας συνδράμουν στην εξεύρεση κατάλληλων υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι ΔΕΝ μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση για το πρόγραμμα αυτό, αλλά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του εργοδότη τους, ο οποίος θα συνεχίσει να καταβάλλει τον μισθό τους κατά τη διάρκεια της απόσπασης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση sne@edps.europa.eu.

Προσωρινό προσωπικό

Ενίοτε προσλαμβάνουμε προσωπικό για σύντομο χρονικό διάστημα διάρκειας έως και έξι μηνών, εφόσον υπάρχει ανάγκη. Οι προσλήψεις αυτές πραγματοποιούνται μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης.

Πρακτική άσκηση

Προσφέρουμε πρόγραμμα πεντάμηνης πρακτικής άσκησης, στο πλαίσιο του οποίου απόφοιτοι πανεπιστημίου που ολοκλήρωσαν πρόσφατα τις σπουδές τους έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που έλαβαν και να αποκτήσουν πρακτική πείρα όσον αφορά τις καθημερινές δραστηριότητές μας.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται δύο φορές ετησίως, με έναρξη τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο, και συνήθως φιλοξενεί δύο εκπαιδευόμενους κάθε φορά.

Δεχόμαστε επίσης, με βάση ειδικά και περιορισμένα κριτήρια, αποφοίτους πανεπιστημίου και διδακτορικούς φοιτητές για βραχυπρόθεσμες, μη αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης.

How to apply?
Apply via the VBB website https://ec.europa.eu/stages/how-to-apply/who-can-apply_en
During your application process you will be able to indicate your 1st choice of place of employment. As the VBB is a European Commission tool, please make sure that you indicate the EDPS as 1st choice and please precise within your application that you have a preference to work for the EDPB Secretariat.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση stage@edps.europa.eu