Career opportunities

Hvem er vi?

Sekretariatet yder analytisk, administrativ og logistisk støtte til Databeskyttelsesrådet, herunder kommunikation, udarbejdelse af dokumenter og tilrettelæggelse af møder.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi kan tilbyde et venligt og ubureaukratisk arbejdsklima,  stor selvstændighed og meget forskelligt arbejde.

Vi har en ambitiøs strategi for lige muligheder for at hjælpe dig med at udnytte dit potentiale.

Vores ambitiøse politik for læring og udvikling vil støtte dine karriereudviklingsmål og forbedre dine personlige færdigheder.

Medarbejderne i sekretariatet er ansat af Den Europæiske Tilsynsførende. Som ansat ved en EU-institution er du omfattet af alle mulighederne med hensyn til karriere, ansættelse, forfremmelse, løn og andre fordele som fastsat i personalevedtægten.

Sådan ansætter vi

The EDPS provides support and organises selections for the EDPB secretariat. If you are interested in working for the EDPB, please check the EDPS site for vacancies:  https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en

Alle ansættelser finder sted via specifikke stillingsopslag for følgende funktioner:

Tjenestemænd

Hvis en ledig stilling ikke besættes internt, offentliggør vi et stillingsopslag på siden med interinstitutionelle stillingsopslag, der kan tilgås fra alle europæiske institutioners intranet.

Den ledige stilling kan søges af tjenestemænd fra alle europæiske institutioner. Hvis ansøgerne opfylder alle de krævede kvalifikationer, foretages der en interinstitutionel overførsel.

Da sekretariatets ansatte er omfattet af personalevedtægten og den samme mobilitetspolitik som ansatte i de større EU-institutioner, kan du overføre din lønklasse, dit løntrin, din anciennitet og alle andre karriereelementer uden problemer: Du mister ingen af dine rettigheder, hvis du arbejder for os.

Kontraktansatte

Vi ansætter af og til databeskyttelsesspecialister og andet administrativt personale på tidsbegrænsede kontrakter ("kontraktansatte").

Vi rekrutterer kontraktansatte fra en pulje af ansøgere (i en database) på grundlag af en udvælgelsesprocedure kendt som CAST, der tilrettelægges af EPSO.

Vi vil imidlertid tage uopfordrede ansøgninger i betragtning med henblik på ansættelse af visse databeskyttelsesspecialister, eksperter på andre områder eller administrative stillinger.

Du bedes kontakte recruitment@edps.europa.eu, hvis du ønsker flere oplysninger eller vil indsende en uopfordret ansøgning. Hvis du ønsker at indsende en ansøgning, bedes du angive, at du søger en stilling i Databeskyttelsesrådets sekretariat.

Nationale eksperter

Nationale eksperter (udstationerede nationale eksperter) udstationeres undertiden til sekretariatet i en tidsbegrænset periode fra personalet i nationale offentlige organer i EU-medlemsstaterne.

De udstationerede nationale eksperter opnår værdifulde erfaringer på EU-plan og gør det muligt for os at drage fordel af deres faglige kompetencer og erfaringer.

Når der er mulighed for ansættelse af en udstationeret national ekspert, vil vi kontakte nationale databeskyttelsesmyndigheder med en indkaldelse af ansøgninger.

Vi opfordrer også nationale faste repræsentationer ved EU til at hjælpe os med at finde egnede ansøgere.

Ansøgere kan IKKE ansøge direkte om dette program, men bør gøre dette vis deres arbejdsgiver, som fortsat betaler deres løn under udstationeringen.

Du bedes kontakte sne@edps.europa.eu for at få flere oplysninger.

Midlertidigt ansatte

Vi ansætter af og til medarbejdere i en kort periode på op til seks måneder, alt efter behov. Dette sker via vikarbureauer.

Praktikophold

Vi gennemfører et 5-måneders praktikprogram, hvor vi giver nye universitetsdimittender mulighed for at anvende den viden, de har erhvervet under deres studier, og opnå praktisk erfaring med vores daglige aktiviteter.

Programmet gennemføres to gange om året med start i oktober og marts og normalt med to praktikanter ad gangen.

Vi accepterer også, under særlige og begrænsede betingelser, universitetsstuderende og ph.d.-studerende i kortvarige, ulønnede praktikophold.

How to apply?
Apply via the VBB website https://ec.europa.eu/stages/how-to-apply/who-can-apply_en
During your application process you will be able to indicate your 1st choice of place of employment. As the VBB is a European Commission tool, please make sure that you indicate the EDPS as 1st choice and please precise within your application that you have a preference to work for the EDPB Secretariat.

Du bedes kontakte stage@edps.europa.eu for at få flere oplysninger.