Oidhreacht: An Mheitheal um Airt. 29

Tagann an EDPB in ionad na Meithle Airteagal 29 (Airt. 29 WP), a bunaíodh le Treoir 95/46/CE agus a phléigh le saincheisteanna a bhaineann le cosaint príobháideachais agus sonraí pearsanta go dtí an 25 Bealtaine 2018 (cur i bhfeidhm RGCS).

Image removed.Image removed.