Perintö: 29 artiklan mukainen työryhmä

Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) korvaa direktiivillä 95/46/EY perustetun 29 artiklan mukaisen työryhmän (tietosuojatyöryhmä WP 29), joka käsitteli yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan liittyviä kysymyksiä 25. toukokuuta 2018 saakka (yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisen alkuun).

Image removed.Image removed.