Predsedovanje EDPB

Evropski odbor za varstvo podatkov (EDPB) je neodvisen evropski organ. Je krovna organizacija, ki združuje nacionalne organe za varstvo podatkov (nacionalni nadzorni organi) držav Evropskega gospodarskega prostora in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (EDPS).

EDPB zagotavlja, da se Splošna uredba o varstvu podatkov in Direktiva o preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj uporabljata dosledno, ter zagotavlja sodelovanje, tudi na področju izvrševanja.

Organi za varstvo podatkov so odgovorni za izvrševanje zakonodaje o varstvu podatkov na nacionalni ravni in na čezmejni ravni s sodelovanjem prek mehanizma „vse na enem mestu“.

EDPB sprejema zavezujoče odločitve o čezmejnih zadevah, glede katerih ni doseženo soglasje.

EDPB ima sekretariat s sedežem v Bruslju, ki ga zagotavlja EDPS. Memorandum o soglasju določa pogoje sodelovanja med EDPB in EDPS.

 

Predsedovanje

EDPB vodi predsednica Anu Talus in dva namestnika predsednice, Irene Loizidou Nicolaidou in Zdravko Vukić, ki so izvoljeni za petletni mandat.

Predsedstvo
Anu Talus
Anu Talus
Predsednica
Irene Loizidou Nicolaidou
Irene Loizidou Nicolaidou
Namestnica predsednice
Zdravko Vukić
Zdravko Vukić
Namestnik predsednice

Poslovnik

Poslovnik vsebuje najpomembnejša operativna pravila EDPB. Opisuje:

  • kako je EDPB organiziran;
  • kako njegovi člani sodelujejo;
  • izvolitev njegovega predsednika in namestnikov predsednika in
  • njegove metode dela.

Oglejte si poslovnik EDPB.

Rules of Procedure - version 8

6 April 2022
Publication Type:
Members: