Președinția EDPB

Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) este un organism european independent. Este organizația-umbrelă care reunește autoritățile naționale pentru protecția datelor (autoritățile naționale de supraveghere) din țările din Spațiul Economic European, precum și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD).

CEPD se asigură că Regulamentul general privind protecția datelor și Directiva privind aplicarea legii sunt aplicate în mod consecvent și asigură cooperarea, inclusiv în ceea ce privește asigurarea respectării legii.

Autoritățile pentru protecția datelor sunt responsabile de asigurarea respectării legislației privind protecția datelor la nivel național și la nivel transfrontalier, prin cooperarea prin intermediul mecanismului ghișeului unic.

CEPD ia decizii obligatorii referitoare la cazurile transfrontaliere cu privire la care nu se ajunge la un consens.

CEPD are un secretariat, cu sediul la Bruxelles și asigurat de AEPD. Un memorandum de înțelegere stabilește condițiile de cooperare dintre CEPD și AEPD.

 

Președinție

CEPD este condus de președinta sa, Anu Talus, și de doi vicepreședinți, Irene Loizidou Nicolaidou și Aleid Wolfsen, aleși pentru un mandat de cinci ani.

Președinție
Anu Talus
Anu Talus
Președinte
Irene Loizidou Nicolaidou
Irene Loizidou Nicolaidou
Vicepreședinte
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Vicepreședinte

Regulamentul de procedură

Regulamentul de procedură conține cele mai importante norme operaționale ale CEPD. Acestea descriu:

  • Modul în care este organizat CEPD;
  • Modul în care membrii săi lucrează împreună;
  • Modul în care sunt aleși președintele și vicepreședinții; și
  • Metodele sale de lucru.

Consultați regulamentul de procedură al CEPD.