Voorzitter van de EDPB

De European Data Protection Board (EDPB) is een onafhankelijk Europees orgaan. Het is de overkoepelende organisatie waarin de nationale toezichthouders van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER) en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) samenwerken .

De EDPB zorgt ervoor dat de algemene verordening gegevensbescherming en de wetshandhavingsrichtlijn consequent worden toegepast en zorgt voor samenwerking, onder meer op het gebied van handhaving.

De genoemde autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de gegevensbeschermingswetgeving op nationaal niveau en op grensoverschrijdend niveau door samen te werken via het één-loket-mechanisme.

Het EDPB neemt bindende besluiten over grensoverschrijdende zaken waarover geen consensus wordt bereikt.

Het EDPB heeft een secretariaat in Brussel, dat wordt verzorgd door de EDPS. Een memorandum van overeenstemming bepaalt de voorwaarden voor samenwerking tussen het EDPB en de EDPS.

 

Voorzitterschap

De EDPB wordt geleid door zijn voorzitter, Anu Talus, en twee vicevoorzitters, Irene Loizidou Nicolaidou en Aleid Wolfsen, verkozen voor een termijn van vijf jaar.

Voorzitter
Anu Talus
Anu Talus
Voorzitter
Irene Loizidou Nicolaidou
Irene Loizidou Nicolaidou
Vicevoorzitter
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Vicevoorzitter

Reglement van orde

Het reglement van orde bevat de belangrijkste operationele regels van het EDPB. Daarin staat:

  • Hoe de EDPB is georganiseerd;
  • Hoe de leden samenwerken;
  • Hoe de voorzitter en plaatsvervangers worden gekozen; en
  • De werkwijze.

Zie het reglement van orde van de EDPB.

Reglement van Orde - Versie 8

6 April 2022
Publication Type:
Members: