Presidenza tal-EDPB

Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPB) huwa korp Ewropew indipendenti. Hija l-organizzazzjoni ċentrali li tlaqqa’ flimkien l-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data (Awtoritajiet Nazzjonali Superviżorja) tal-pajjiżi fiż-Żona Ekonomika Ewropea, kif ukoll il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPS).

L-EDPB jiżgura li r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u d-Direttiva dwar l-Infurzar tal-Liġi jiġu applikati b’mod konsistenti u jiżgura l-kooperazzjoni, inkluż dwar l-infurzar.

L-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data huma responsabbli għall-infurzar tal-liġi dwar il-protezzjoni tad-data fil-livell nazzjonali u fil-livell transfruntier billi jikkooperaw permezz tal-mekkaniżmu ta’ punt uniku ta’ servizz.

L-EDPB jieħu deċiżjonijiet vinkolanti dwar każijiet transfruntiera li dwarhom ma jintlaħaq l-ebda kunsens.

L-EDPB għandu Segretarjat, ibbażat fi Brussell u pprovdut mill-EDPS. Memorandum ta’ Qbil jiddetermina t-termini ta’ kooperazzjoni bejn l-EDPB u l-EDPS.

Presidenza

L-EDPB huwa mmexxi mill-President tiegħu, Anu Talus, u żewġ Viċi Presidenti, Irene Loizidou Nicolaidou u Aleid Wolfsen, eletti għal mandat ta’ ħames snin.

Presidenza
Anu Talus
Anu Talus
President
Irene Loizidou Nicolaidou
Irene Loizidou Nicolaidou
Viċi president
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Viċi president

Regoli ta’ proċedura

Ir-regoli ta’ proċedura fihom l-aktar regoli operazzjonali importanti tal-EDPB. Huma jiddeskrivu:

  • Kif jiġi organizzat l-EDPB;
  • Kif il-membri tiegħu jaħdmu flimkien;
  • Kif jiġu eletti l-president u l-viċi presidenti tiegħu; u
  • Il-metodi ta’ ħidma tiegħu.

Ara r-regoli ta’ proċedura tal-EDPB.

Rules of Procedure - version 8

6 April 2022
Publication Type:
Members: