EDAK priekšsēdētājs

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) ir neatkarīga Eiropas struktūra. Tā ir jumta organizācija, kas apvieno Eiropas Ekonomikas zonas valstu datu aizsardzības iestādes (valstu uzraudzības iestādes), kā arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju (EDAU).

EDAK nodrošina konsekventu  Vispārīgā datu aizsardzības regulas un Tiesībaizsardzības direktīvas piemērošanu, kā arī nodrošina sadarbību starp uzraudzības iestādēm, tostarp izpildi.

Datu aizsardzības iestādes ir atbildīgas par datu aizsardzības tiesību aktu izpildi nacionālā līmenī un, sadarbojoties, izmantojot vienas pieturas aģentūras mehānismu pārrobežu līmenī.

EDAK pieņem saistošus lēmumus pārrobežu lietās, par kurām nav panākta vienprātība.

EDAK ir sekretariāts, kas atrodas Briselē un ko nodrošina EDAU. Saprašanās memorands nosaka EDAK un EDAU sadarbības noteikumus.

 

Atrašanās vieta

EDAK vada tās priekšsēdētājs Anu Talus un divi priekšsēdētāja vietnieki Irene Loizidou Nicolaidou un Aleid Wolfsen, kas ievēlēti uz pieciem gadiem.

Vadība
Anu Talus
Anu Talus
Priekšsēdētājs
Irene Loizidou Nicolaidou
Irene Loizidou Nicolaidou
Priekšsēdētāja vietniece
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Priekšsēdētāja vietnieks

Reglaments

Reglamentā ir ietverti svarīgākie EDAK darbības noteikumi. Tajos aprakstīts:

  • Kā tiek organizēta EDAK;
  • Kā tās locekļi strādā kopā;
  • Kā tiek ievēlēts tās priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieki; kā arī
  • Tās darba metodes.

Skatīt EDAK reglamentu.