Predsjedanje EDPB-om

Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) neovisno je europsko tijelo. To je krovna organizacija koja okuplja nacionalna tijela za zaštitu podataka (nacionalna nadzorna tijela) zemalja Europskog gospodarskog prostora, kao i Europskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS).

EDPB osigurava dosljednu primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka i Direktive o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podatakatete osigurava suradnju, među ostalim u području provedbe.

Tijela za zaštitu podataka odgovorna su za provedbu zakonodavstva o zaštiti podataka na nacionalnoj i prekograničnoj razini suradnjom putem mehanizma „sve na jednom mjestu”.

EDPB donosi obvezujuće odluke o prekograničnim predmetima o kojima nije postignut konsenzus.

EDPB ima tajništvo sa sjedištem u Bruxellesu, a osigurava ga EDPS. U memorandumu o razumijevanju utvrđuju se uvjeti suradnje između EDPB i EDPS.

 

Predsjedanje

EDPB predvodi njegova predsjednica Anu Talus, a dva zamjenika predsjednika, Irene Loizidou Nicolaidou i Aleid Wolfsen, izabrani su na mandat od pet godina.

Predsedništvo
Anu Talus
Anu Talus
Predsjednik
Irene Loizidou Nicolaidou
Irene Loizidou Nicolaidou
Zamjenica predsjednice
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Zamjenik predsjednice

Poslovnik

Poslovnik sadržava najvažnija operativna pravila EDPB. Opisivali su:

  • Kako je organiziran EDPB;
  • Kako njegovi članovi surađuju;
  • Kako se biraju predsjednik i zamjenici predsjednika; i
  • Njegove metode rada.

Pregled poslovnika Europskog odbora za zaštitu podataka.