Cathaoirleacht an EDPB

Is comhlacht Eorpach neamhspleách é an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí (EDPB). Is brateagraíocht í a thugann le chéile údaráis náisiúnta um chosaint sonraí (Údaráis Mhaoirseachta Náisiúnta) na dtíortha sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, chomh maith leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (EDPS).

Cinntíonn an EDPB go gcuirtear an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Treoir maidir le Forfheidhmiú an Dlí i bhfeidhm go comhsheasmhach agus áirithíonn sé comhar, lena n-áirítear maidir le forfheidhmiú.

Tá na húdaráis cosanta sonraí freagrach as an dlí maidir le cosaint sonraí a fhorfheidhmiú ar leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal trasteorann trí chomhoibriú trí mheicníocht an ionaid ilfhreastail.

Glacann an EDPB cinntí ceangailteacha maidir le cásanna trasteorann nach dtagtar ar chomhaontú ina leith.

Rúnaíocht ag an EDPB, atá lonnaithe sa Bhruiséil agus a chuireann EDPS ar fáil. Cinntear téarmaí an chomhair idir an EDPB agus EDPS le Meabhrán Tuisceana.

 

Cathaoirleacht

Tá an EDPB faoi stiúir a Chathaoirligh, Anu Talus, agus beirt Leas-Chathaoirleach, Irene Loizidou Nicolaidou agus Aleid Wolfsen, a thoghtar ar feadh téarma cúig bliana.

Cathaoirleacht
Anu Talus
Anu Talus
Cathaoirleach
Irene Loizidou Nicolaidou
Irene Loizidou Nicolaidou
Leaschathaoirleach
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Leaschathaoirleach

Rialacha nós imeachta

Tá na rialacha oibríochta is tábhachtaí de chuid an EDPB sna rialacha nós imeachta. Déanann siad cur síos ar:

  • An chaoi a n-eagraítear an EDPB;
  • An chaoi a n-oibríonn a chomhaltaí le chéile;
  • Conas a thoghtar a chathaoirleach agus a leaschathaoirligh; agus
  • A mhodhanna oibre.

Féach ar rialacha nós imeachta an EDPB.

Rules of Procedure - version 8

6 April 2022
Publication Type:
Members: