Γραμματεία του ΕΣΠΔ

Η γραμματεία του ΕΣΠΔ εδρεύει στις Βρυξέλλες και παρέχει αναλυτική, διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη στο ΕΣΠΔ. Αυτό περιλαμβάνει:

  • Προετοιμασία, σύνταξη, μετάφραση και δημοσίευση των γνωμοδοτήσεων του ΕΣΠΔ, των δεσμευτικών αποφάσεων και άλλων κειμένων·
  • Διασφάλιση της επικοινωνίας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το κοινό·
  • Παροχή λύσεων ΤΠ για την επικοινωνία μεταξύ των μελών του ΕΣΠΔ·
  • Διοργάνωση των συνεδριάσεων του ΕΣΠΔ.

Η Γραμματεία του ΕΣΠΔ αποτελείται από νομική υπηρεσία, τομέα επικοινωνίας, ομάδα ΤΠ και διοικητική ομάδα.

Το προσωπικό της Γραμματείας παρέχεται από τον ΕΕΠΔ και εργάζεται υπό τις οδηγίες του προέδρου του ΕΣΠΔ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ του ΕΕΠΔ και του ΕΣΠΔ καθορίζονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας.

 

Isabelle VEREECKEN
Isabelle VEREECKEN
Head of the EDPB Secretariat
Gwendal LE GRAND
Gwendal LE GRAND
Deputy Head of Unit
Myriam GUFFLET
Litigation and International Affairs Sector
Carolina FOGLIA
Legal Affairs - Cooperation and Enforcement Sector
Greet GYSEN
Information and Communications Sector
Effrosyni PANAGOU
Administrative Matters Sector
Ahmed IMMOUN
IT Matters Sector