Naloge in dolžnosti

Cilj EDPB je zagotoviti dosledno uporabo in izvrševanje zakonodaje o varstvu podatkov v celotnem Evropskem gospodarskem prostoru.

V ta namen EDPB:

 • sprejema zavezujoče odločitve, naslovljene na nacionalne nadzorne organe za reševanje sporov pri izvrševanju Splošne uredbe o varstvu podatkov. Do takih sporov lahko pride, če nadzorni organi ne dosežejo dogovora glede čezmejne zadeve.

  Image removed.
 • zagotavlja splošne usmeritve (vključno s smernicami, priporočili in najboljšimi praksami) za pojasnitev in spodbujanje skupnega razumevanja zakonodaje EU o varstvu podatkov;

   
 • sprejema mnenja, naslovljena na Evropsko komisijo ali nacionalne nadzorne organe z namenom:
  1. svetovati Evropski komisiji o vseh vprašanjih, povezanih z varstvom osebnih podatkov in osnutkih zakonodaje (člen 70 Splošne uredbe o varstvu podatkov). V nekaterih primerih EDPB skupaj z EDPS izdaja skupna mnenja (člen 42 Uredbe 2018/1725);
  2. zagotoviti doslednost dejavnosti nacionalnih nadzornih organov v čezmejnih zadevah (člen 64 Splošne uredbe o varstvu podatkov). Če organi ne upoštevajo mnenja EDPB, lahko ta sprejme zavezujočo odločitev;

    
 • spodbujati in podpirati sodelovanje med nacionalnimi nadzornimi organi, tudi na področju izvrševanja.

   
 • zagotavljati sekretariat Odboru za usklajen nadzor (CSC). Usklajen nadzor obsežnih informacijskih sistemov ter organov, uradov in agencij EU je organiziran v okviru EDPB.