Kompiti u dmirijiet

L-għan tal-EDPB huwa li jiżgura applikazzjoni u infurzar konsistenti tal-liġi dwar il-protezzjoni tad-data madwar iż-Żona Ekonomika Ewropea.

Għal dan il-għan, l-EDPB:

 • Jadotta deċiżjonijiet vinkolanti indirizzati lill-Awtoritajiet Superviżorji nazzjonali (SAs) biex isolvu t-tilwim meta jinfurzaw il-GDPR. Tilwim bħal dan jista’ jinqala’ meta l-AS ma jilħqux ftehim dwar każ transfruntier.

  Image removed.
 • Jipprovdi gwida ġenerali (inklużi linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki) biex jiċċara u jippromwovi fehim komuni tal-liġijiet tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data;

   
 • Jadotta opinjonijiet indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea jew lill-Awtoritajiet Superviżorji nazzjonali:
  1. li jagħti pariri lill-Kummissjoni Ewropea dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mal-protezzjoni tad-data personali u l-abbozz ta’ leġiżlazzjoni (l-Artikolu 70 tal-GDPR). F’xi każijiet, l-EDPB joħroġ Opinjonijiet Konġunti flimkien mal-EDPS (l-Artikolu 42 tar-Regolament 2018/1725);
  2. sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tal-attivitajiet tal-Awtoritajiet Superviżorji nazzjonali dwar kwistjonijiet transfruntiera (l-Artikolu 64 tal-GDPR). Jekk l-awtoritajiet jonqsu milli jirrispettaw opinjoni maħruġa mill-EDPB, dan jista’ jadotta deċiżjoni vinkolanti;

    
 • Tippromwovi u tappoġġja l-kooperazzjoni fost l-Awtoritajiet Superviżorji nazzjonali, inkluż dwar l-infurzar.

   
 • Jipprovdi lis-Segretarjat lill-Kumitat ta’ Sorveljanza Koordinata (CSC). Is-superviżjoni koordinata ta’ sistemi tal-IT fuq skala kbira u ta’ korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE, hija organizzata fil-qafas tal-EDPB.