Aċċess pubbliku għad-dokumenti

Kwalunkwe ċittadin tal-Unjoni Ewropea u kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tgħix jew li għandha l-uffiċċju rreġistrat tagħha fi Stat Membru għandha dritt ta’ aċċess għad-dokumenti tal-EDPB. Dan id-dritt japplika għad-dokumenti kollha miżmuma mill-EDPB, li jikkonċernaw kwalunkwe kwistjoni relatata mar-responsabbiltà tiegħu.

F’każijiet ta’ eċċezzjoni, l-EDPB jista’ jirrifjuta li jiżvela dokument jew parti minnu. Ir-raġunijiet għal rifjut u regoli proċedurali oħra jinsabu deskritti fir-Regolament tal-UE dwar l-Aċċess Pubbliku.

Jekk int temmen li ġejt miċħud/a aċċess mingħajr ġustifikazzjoni, int tista’ tressaq ilment mal-Ombudsman Ewropew, jew tista’ tressaq azzjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.