Galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais

Bet kuris Europos Sąjungos pilietis ir bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, gyvenantis ar savo registruotą buveinę turintis vienoje iš valstybių narių, turi teisę susipažinti su EDAV dokumentais. Ši teisė taikoma visiems EDAV turimiems dokumentams dėl bet kokio su jos funkcijomis susijusio klausimo.

Išskirtiniais atvejais EDAV gali atsisakyti atskleisti dokumentą ar jo dalį. Atsisakymo priežastys ir kitos procedūrinės taisyklės pateikiamos ES reglamente dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais.

Jei manote, kad jums nepagrįstai atsisakyta suteikti teisę susipažinti su dokumentais, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui arba kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą.