Yleisön oikeus tutustua asiakirjoihin

Kaikilla Euroopan unionin kansalaisilla sekä luonnollisilla henkilöillä tai oikeushenkilöillä, jotka ovat sijoittautuneet jäsenvaltioon tai joiden rekisteröity toimipaikka sijaitsee jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua tietosuojaneuvoston asiakirjoihin. Oikeus koskee kaikkia tietosuojaneuvoston hallussa olevia ja sen vastuualoihin liittyviä asiakirjoja.

Poikkeustapauksissa tietosuojaneuvosto voi kieltäytyä asiakirjan tai sen osan luovuttamisesta. Kieltäytymisen syyt ja muut menettelysäännöt on esitetty EU:n asiakirjojen julkisuutta koskevassa asetuksessa.

Jos uskot, että oikeutesi tutustua asiakirjoihin on evätty perusteettomasti, voit tehdä asiasta valituksen Euroopan oikeusasiamiehelle tai voit saattaa asian Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.