Přístup veřejnosti k dokumentům

Právo na přístup k dokumentům sboru má kterýkoliv občan Evropské unie a kterákoli fyzická nebo právnická osoba mající bydliště nebo sídlo v některém z členských států. Toto právo se vztahuje na veškeré dokumenty v držení sboru, které se týkají jakékoli záležitosti související s jeho odpovědností.

Sbor může výjimečně zveřejnění určitého dokumentu či jeho části zamítnout. Důvody zamítnutí a ostatní procesní pravidla jsou uvedena v nařízení EU o přístupu veřejnosti k dokumentům.

Pokud se domníváte, že vám byl přístup odepřen neoprávněně, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv nebo podat žalobu Soudnímu dvoru Evropské unie.