Pooblaščena oseba za varstvo podatkov @ EOVP

Evropski odbor za varstvo podatkov (EOVP) lahko vaše osebne podatke obdeluje iz več razlogov, od obravnavanja zahtev javnosti za informacije, kadrovskih zadev, informacij v zvezi z obiskovalci, sodelovanja z nacionalnimi organi za varstvo podatkov do obravnavanja pritožb, če naštejemo le nekatere.

EOVP mora – tako kot institucije in organi EU – ravnati v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov, ki zanj izrecno velja.

Zakonodaja, v kateri so opredeljena tudi pravna načela za obdelavo osebnih podatkov, določa, da mora EOVP imenovati vsaj eno pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Na splošno je naloga pooblaščene osebe za varstvo podatkov, da neodvisno zagotavlja, da EOVP pri svojem delu spoštuje zakonodajo o varstvu podatkov.

Veljavna pravila o varstvu podatkov, ki se uporabljajo za institucije in organe EU, se usklajujejo s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Cilj novih pravil je zagotoviti, da bodo institucije EU prevzele večjo odgovornost za obdelavo osebnih podatkov. Ta izjava bo zato ob koncu reforme posodobljena.

Na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete po elektronski pošti na e-naslov EDPB-DPO@edpb.europa.eu ali zahtevek pošljete po navadni pošti na naslov.