Pověřenec pro ochranu osobních údajů @ EDPB

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů může vaše osobní údaje zpracovávat z řady důvodů, od vyřizování žádostí veřejnosti přes personální záležitosti, informace pro návštěvníky, spolupráce s vnitrostátními úřady pro ochranu osobních údajů až po  vyřizování stížností, budeme-li jmenovat jen několik příkladů.

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů je stejně jako další orgány a instituce EU povinen dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany údajů, které se na něj vztahují.

Kromě toho, že upřesňují právní zásady zpracování osobních údajů, uvedené právní předpisy stanoví, že Evropský sbor pro ochranu osobních údajů musí jmenovat alespoň jednoho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Obecně řečeno, úkolem pověřence pro ochranu osobních údajů Evropského sboru pro ochranu osobních údajů je nezávislým způsobem zajišťovat, aby byly v Evropském sboru pro ochranu osobních údajů uplatňovány právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Stávající pravidla pro ochranu osobních údajů vztahující se na orgány a instituce EU procházejí reformou, aby bylo dosaženo jejich souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Cílem nových pravidel je zajistit větší odpovědnost orgánů EU, pokud jde o způsob, jakým zpracovávají osobní údaje. Toto prohlášení bude tudíž po dokončení uvedené reformy upraveno.

Na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit buď prostřednictvím e-mailu na adrese EDPB-DPO@edpb.europa.eu, nebo můžete svou žádost zaslat poštou.