Regulamin wewnętrzny i protokół ustaleń

Regulamin wewnętrzny zawiera najważniejsze zasady działania Europejskiej Rady Ochrony Danych. Zasady dotyczą:

  • organizacji Europejskiej Rady Ochrony Danych;
  • wspólnej pracy jej członków;
  • wyboru jej przewodniczącego i wiceprzewodniczących;
  • metod pracy Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Zobacz regulamin wewnętrzny Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Protokół ustaleń jest porozumieniem, które określa warunki współpracy pomiędzy Europejską Radą Ochrony Danych i Europejskim Inspektorem Ochrony Danych (EIOD). Ma on również zastosowanie do personelu sekretariatu, którego obsługę zapewnia EIOD w celu wsparcia Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Zobacz protokół ustaleń.