Työjärjestys ja yhteisymmärryspöytäkirja

Työjärjestys sisältää tietosuojaneuvoston tärkeimmät toimintasäännöt. Siinä kuvataan,

  • miten tietosuojaneuvosto on organisoitu
  • miten sen jäsenet tekevät yhteistyötä
  • miten sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan ja
  • millaisia sen työskentelymenetelmät ovat.

Tutustu tietosuojaneuvoston työjärjestykseen.

Yhteisymmärryspöytäkirja on sopimus, jossa määritetään tietosuojaneuvoston ja Euroopan tietosuojavaltuutetun (EDPS) välisen yhteistyön ehdot. Sitä sovelletaan lisäksi tietosuojaneuvostoa avustavan sihteeristön työntekijöihin, joista vastaa Euroopan tietosuojavaltuutettu

Tutustu yhteisymmärryspöytäkirjaan.