Vuosittainen kertomus

Tietosuojaneuvoston vuosittaisessa kertomuksessa esitetään yhteenveto toiminnasta vuoden aikana ja arvioidaan

  • tietosuojaneuvoston ohjeiden soveltamista käytännössä
  • tietosuojaneuvoston suosituksia ja parhaita käytäntöjä koskevia kertomuksia
  • tietosuojaneuvoston sitovia päätöksiä
  • luonnollisten henkilöiden tietosuojan tasoa EU:ssa ja tarvittaessa myös kolmansissa maissa ja kansainvälisissä järjestöissä.

Tietosuojaneuvosto julkaisee kertomuksen verkkosivustollaan ja toimittaa sen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Tietosuojatyöryhmää – tietosuojaneuvoston edeltäjää – koskevat arkistoidut tiedot on julkaistu seuraavalla sivulla:

Tietosuojatyöryhmä WP 29