Aastaaruanne

Euroopa Andmekaitsenõukogu aastaaruanne võtab kokku meie tegevuse aasta jooksul ja annab ülevaate järgmistest teemadest:

  • meie suuniste praktiline kohaldamine;
  • meie soovitused ja parimate tavade aruanded;
  • meie siduvad otsused;
  • füüsiliste isikute andmekaitse tase ELis ning vajadusel kolmandates riikides ja rahvusvahelistes organisatsioonides.

Avalikustame aruande oma veebilehel, samuti edastame koopiad Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile.

Artikli 29 alusel loodud töörühma ehk meie eelkäija arhiveeritud teave on avalikkusele kättesaadav järgmise lingi kaudu:

Artikkel 29 töörühm