Årlig rapport

Databeskyttelsesrådets årlige rapport indeholder en sammenfatning af vores aktiviteter i årets løb og en gennemgang af:

  • den praktiske anvendelse af vores retningslinjer
  • vores henstillinger og rapporter om bedste praksis
  • vores bindende afgørelser
  • databeskyttelsesniveauet for fysiske personer i EU og, hvis det er relevant, i tredjelande og internationale organisationer.

Vi offentliggør rapporten på vores websted, og vi sender kopier til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

De arkiverede oplysninger vedrørende Artikel 29-Gruppen – vores forgænger – er offentliggjort under følgende link:

Artikel 29-Gruppen